Miesiąc: listopad 2021

Zajęcia projektowe – Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych odbywają się raz w tygodniu. Poprzez cykl spotkań uczniowie mogą: lepiej się poznać, zintegrować jako zespół, uczą się porozumiewać w grupie, poznają uczucia i emocje, zdobywają umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zajęcia TUS prowadzone są procesowo z uwzględnieniem potrzeb i zaangażowania poszczególnych uczniów.

Uczestnicy programu doświadczają akceptacji i bezpieczeństwa, swobodnie wypowiadają się w grupie , współpracują, dostrzegają, nazywają i okazują swoje uczucia , potrafią używać asertywnego komunikatu „ja” , słuchają. Wiedzą, jak poradzić sobie ze złością lub agresją .

Zajęcia rozpoczynają się i kończą tzw. „rundą”. Uczniowie odpowiadają wówczas na pytania: Co im się szczególnego przydarzyło od czasu ostatniego spotkania i jak się teraz czują? Jakie towarzyszą im uczucia? Czym chcieliby się podzielić z grupą? Co było dla nich ważne podczas zajęć?

Oczywiście nie może zabraknąć technik relaksacyjnych. Obecnie trenujemy Uważność, którą ćwiczymy poprzez oddech i skupieniu na odczuciach płynących z ciała.

Sobotnie zajęcia rozwijające kreatywność artystyczną

Dzieci z klas1-3 poszerzają wiedzę z różnych dziedzin plastyki i czepią radość z wykonywanej pracy. Spotykamy się dwie soboty w miesiącu aby rozwinąć artystyczne skrzydła, uwierzyć we własne możliwości, nauczyć się pracy w zespole i świetnie się przy tym bawić.

Zajęcia projektowe z logopedii

Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie mowy w celu prawidłowego porozumiewania się z otoczeniem. Ćwiczenia mają na celu korygować nieprawidłową wymowę w sferze fonetycznej, leksykalnej czy gramatycznej. Uczniowie biorą udział w różnych ćwiczeniach i zabawach dotyczących m. in.  poszerzania słownictwa, szybkości budowania wyrazów z odkrywanych liter, przeprowadzają ćwiczenia oddechowe a także usprawniają tor oddechowy.

Zajęcia z języka angielskiego

W ramach projektu „Uczniowie XXI wieku w Gminie Stara Kamienica” odbywają się zajęcia językowe dla dwóch grup wiekowych (I-III; IV-VI). Uczniowie utrwalają i poszerzają wiedzę z języka angielskiego. Uczestnicy zajęć uczą się przez zabawę z pomocą różnorodnych gier a także korzystają z platform multimedialnych.

Stronę napędza WordPress & Wsparcie informatyczne zapewnia Unimatica.pl

Skip to content