Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w związku z zapisami art. 39 ust. 3 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe, przewozy dzieci w roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą na zasadzie zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej.
Zakupując bilet miesięczny dla dziecka zamieszkującego na terenie Gminy Stara Kamienica mogą Państwo wybrać dowolna firmę świadcząca usługi komunikacyjne na liniach regularnych w Gminie Stara Kamienica, oferującą najbardziej dogodny dla Państwa rozkład jazdy.


W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego należy w sekretariacie szkoły lub gminy złożyć wniosek o refundację kosztów zakupu wraz z kserokopią biletu.
Środki zostaną przekazane niezwłocznie na wskazany przez Państwo rachunek bankowy jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Bilet kosztuje 150 zł miesięcznie – u przewoźnika PKS VOYAGER
Przelew na rachunek bankowy: 76 16 00 1462 1897 7340 5000 0001
W tytule przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa szkoły

UWAGA: WNIOSKI O ZWROT POWINNY BYĆ SKŁADANE CO MIESIĄC – ZA DANY MIESIĄC.

Dokumenty do pobrania