8. lutego naszą Szkołę odwiedził Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Bogucina. Instruktorzy zapoznali uczniów z kilkoma programami w poszczególnych grupach wiekowych.

Program profilaktyczny „CUKIERKI” dla klasy I przybliżał dzieciom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych a także uczył jak być asertywnym względem osób nieznajomych. Program profilaktyczny „RADOŚĆ BEZ ZŁOŚCI” dla klasy II i III– kształtowanie prawidłowe postawy wobec agresji. Klasy IV-VI zajęły się tematem uzależnienia od Internetu, który przybliżył program „KOMPUTER, INTERNET, GRY – NAUKA I ZABAWA, CZY UZALEŻNIENIE”. Dodatkowo Uczniowie klasy IV i V w programie „BEZPIECZNA SZKOŁA” poznawali umiejętności , które pozwalają młodym ludziom spokojnie, stanowczo i skutecznie chronić siebie i to co jest dla nich ważne: zdrowie, wolność, więzi z innymi ludźmi, a przede wszystkim nie obawiać się czyjejś presji.