Drodzy uczniowie jeszcze zbyt dobrze nie przebrzmiały echa konkursu różańcowego, a już rusza kolejne wyzwanie. Biorąc pod uwagę wasz zapał do tworzenia pięknych, artystycznych dzieł, chcę stworzyć możliwość dalszej pracy.

Niedługo rozpocznie się ADWENT to czas radosnego, oczekiwania na powtórne przyjście Pana Jezusa dlatego ogłaszam konkurs na najładniejszy lampion adwentowy który oświetli nam drogę do Pana Jezusa.
Celem konkursu jest:
– uwrażliwienie na duchowe aspekty życia;
– Zachęta do regularnego uczestnictwa w Mszach świętych roratnich,
– motywowanie do aktywnego przygotowania duchowego do Bożego Narodzenia,
– rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
– pobudzenie twórczej wyobraźni;

W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem.
Technika lampionu dowolna.
Praca powinna być podpisana ( imię i nazwisko, klasa)
Każdy z uczestników może zgłosić 1 pracę wykonaną indywidualnie.
Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników lampiony adwentowe.
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
• Oddział przedszkolny 5/6 latki
• klasy I-III
• klasy IV- VI

Konkurs trwa od 14.11.2022 do 02.12.2022r.
Prace należy składać u pani Agnieszki Morańskiej do dnia 02.12.2022 r.

Kryteria oceny:
• zgodność prac z tematem;
• jakość i estetyka wykonania;
• indywidualne podejście do tematu;
• pomysłowość, oryginalność pomysłu;
• walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka wykonania;
• samodzielność wykonania;
• umiejętne zastosowanie wybranej techniki.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.

Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie (zmiana dotyczy data wręczenia dyplomów i nagród)

              ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU -  DO DZIEŁA !!!