KOKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

  Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek do stworzenia ozdoby świątecznej. Mogą to być stroiki, wianki, bombki, anioły, szopki, choineczki i co tam jeszcze wyobraźnia nam podpowiada.

Możemy tworzyć razem z naszymi dziećmi to świetna forma spędzenia razem czasu.Dzieciaki zaproście rodziców, dziadków, rodzeństwo do wspólnych działań artystycznych w ten ciemne  i zimne popołudnia i wieczory

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

Cele konkursu:

a) kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia

b) wyłonienie najciekawszych ozdób świątecznych ,

c) propagowanie twórczości dzieci i dorosłych poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego

Narodzenia,

d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

e) rozwijanie kreatywności  poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań

plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)

Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2022 do szkoły.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (proszę o czytelne opisanie) zawierającą następujące informacje: a) imię i nazwisko autora  lub autorów, klasę

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2022 roku podczas dorocznych Jasełek powiązanych z kiermaszem świątecznym.

Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizator konkursu przewiduje  sprzedaż  tychże ozdób na kiermaszu w szkole.

Uzyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie akcji organizowanych przez RADĘ RODZICÓW.