W dniu 13 czerwca 2024 roku w klasie II odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Celem konkursu była popularyzacja literatury, kształcenie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie twórczych talentów, kształtowanie umiejętności interpretacyjnych i aktorskich, rozwijanie dbałości o piękno  języka polskiego.

Konkurs jest podsumowaniem comiesięcznych „Czytaczy” w klasie II, gdzie chętne osoby mogły zaprezentować przygotowany tekst. Wygrywała tylko jedna osoba, która następnie wchodziła w skład jury nie mogąc już w kolejnym miesiącu brać udziału. Miało to na celu wyrównanie szans. Wiadomym było od początku, iż w czerwcu każdy już  uczeń z klasy II może przystąpić do konkursu głównego.

 W konkursie wzięło udział 10  odważnych uczniów. Zadaniem konkursowym było przeczytanie wybranego przez siebie fragmentu z podręcznika, następnie wybranego tekstu przez wychowawcę, który był taki sam dla wszystkich oraz najtrudniejsze zadanie przeczytanie wylosowanego, nieznanego wcześniej tekstu z podręcznika klasy już trzeciej.

Komisja konkursowa w składzie: p. Wioleta Morańska-dyrektor szkoły, p.Agnieszka Kańska-nauczyciel, Wiktor Dogoda -uczeń klasy VII  oceniała zgodność z tekstem, płynność i interpunkcję.Uczniowie  próbowali jak najpiękniej zaprezentować teksty.

Uczeń z najwyższa ilością punktów zdobędzie Puchar Grand Prix, kolejne osoby to I, II i III miejsce oraz przyznane zostanie wyróżnienie.

 Wyniki poznamy podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024 – 21 czerwca.

 Pomysłodawcą, koordynatorem i sponsorem konkursu jest p. Agnieszka Kubik-Dybek.