W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Gmina Stara Kamienica pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 14 000,00 zł na promocję, wsparcie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Z dotacji stanowiącej kwotę 80 % wartości zadania oraz 20% wkładu własnego Gminy zakupione zostały książki będące nowościami wydawniczymi do bibliotek szkolnych jednostek oświatowych z terenu Gminy, oraz przeprowadzono szereg działań promujących czytelnictwo, które pozwoliły rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów i wychowanków, poszerzać horyzonty i zdobywać dodatkową wiedzę, a także promować własne osiągnięcia.