Od 18.11.2019r. w naszej szkole rozpoczęły się działania projektowe. Wśród nich znajdują się zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz rozwijające zainteresowania i talenty naszych uczniów: zajęcia sensomotoryczne, zajęcia logopedyczne terapia pedagogiczna, trening umiejętności społecznych, biofeedback, zajęcia wyrównawcze z matematyki, kółko językowe, zajęcia rozwijające kreatywność, doświadczenia fizyczno-chemiczne, robotyka, zajęcia rozwijające z matematyki. Oprócz bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu będą organizowane wycieczki edukacyjne oraz pokazy naukowe na terenie naszej szkoły.

Udział w projekcie pozwoli wyposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny, powstanie m.in.: pracownia językowa oraz pracownia komputerowa. Zostaną zakupione monitory interaktywne do klas, komplet tabletów i robotów WeDo. Pracownia przyrodnicza oraz gabinety specjalistyczne zostaną doposażone w pomoce naukowe.

Ponadto kadra nauczycielska rozszerzy zakres swoich kompetencji. Nauczyciele podejmą studia na kierunkach: nauczanie biologii, Integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika, kurs EEG biofedback-I i II stopień.

Komunikaty do projektu

22-03-2021

Od dnia 22.03.2021 do 09.04.2021 wszystkie zajęcia projektowe zostają odwołane.

Aktualny harmonogram projektu

harmonogramzajecia_zdalne_poprawa_jakosci_uczenia