Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu skierowanego do uczniów z klas IV-VII pt. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego