Dnia  22 i 23  marca  2023 roku  w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego   odbyły się  Rekolekcje Wielkopostne. W czwartek i piątek zostały one zorganizowane  w naszej szkole Podstawowej  im. C.D. Friedricha w Kopańcu. Poprowadził  je  ksiądz proboszcz  z  Grudzy – Robert Kocjan.

Wzięły  w  nich  udział  klasy: I- III  a  następnie klasy: IV- VI .

Ze względu na chorobę frekwencja była niewielka, ale obecni uczniowie wzięli czynny udział w rekolekcjach.

Ksiądz rekolekcjonista tłumaczył wszystkim co to jest grzech, co znaczą przykazania Boże, krzyż i związana z nim droga krzyżowa Pana Jezusa.  Wyjaśniał uczniom że wszelki grzech oddziela nas od Boga, nawet „drobne niewinne kłamstewko”.  Pokazując to na rożnych przykładach. Ksiądz Robert poruszył również problem granic wolności człowieka na przykładzie wszystkich przykazań Bożych, szczególną uwagę zwrócił na współczesną rzeczywistość i pędzący świat, który zabiera nam cenny czas i głosi wartości odmienne od tych zawartych w Dekalogu.

Uczniowie klas 4-6 aby utrwalić stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa próbowali odegrać scenki biblijne.

Na  zakończenie uczniowie z  klasy  V i VI   w imieniu dzieci z całej szkoły podziękowali księdzu za wygłoszone święte rekolekcje wielkopostne,  obiecując, że postarają się nie zapominać o Panu Bogu i o wierze.

Następnie złożyli  życzenia z okazji zbliżających się  Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego  i  wręczyli podarunki które wykonali własnoręcznie . 

Dziękuję za wykonane pracy Zosi Płóciennik, Alanowi Wawer  z klas: IV i  VI oraz ich rodzicom.