Dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w skrócie RODO) wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W chwili obecnej podstawowym aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Polsce jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. to przepisy RODO regulować będą przetwarzanie danych osobowych w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Co ważne, RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji polską ustawą, będzie stosowane wprost i jest wiążącym prawem dla wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe.

rodo