Szkoła Podstawowa im. C. D. Friedricha w Kopańcu wzięła udział w międzynarodowym projekcie plastycznym „Kapral Wojtek dzielny chwat, hołd mu składa cały świat”.

Koordynatorem projektu była Pani Dorota Wiśniewska, która przeprowadziła z uczniami spotkanie na temat niedźwiedzia Wojtka oraz przekazała materiały informacyjne i komiksy przedstawiające historię zwierzęcego bohatera. W ramach projektu powstały prace plastyczne prezentujące historię Wojtka żołnierza. Zostały one zaprezentowane na wystawie w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie podczas posumowania obu projektów, gdzie uczniowie wystąpili z krótkim repertuarem muzycznym. Jury zakwalifikowało do publikacji w międzynarodowym kalendarzu o niedźwiedziu Wojtku prace uczniów: Hanna Statkowska – kl.VI, Wojciech Więckowski – kl.VI oraz Oliwia Adamczyk – kl.V. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody.