Z wielką radością informujemy, iż otrzymaliśmy dotację rządową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021-2025 dotyczącą wsparcia organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Przyznana kwota dotacji wynosi 4000 zł, natomiast organ prowadzący Gmina Stara Kamienica wniósł wkład własny w wysokości 1000 zł. Oznacza to, że razem mamy do wydania 5000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.