„Dzień bez plecaka” zawsze wywołuje wiele radości. Uczniowie wykazują się ogromną kreatywnością i prześcigają się w pomysłach. Tym razem również tak było a osoby o największej fantazji zostały nagrodzone słodkim upominkiem od Samorządu Uczniowskiego. Brawo!