Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej w roku 2023/2024 zamieszkałych w obwodzie szkoły pobierają „ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY”

Rodzice dzieci, które będą uczęszczać do klasy pierwszej w roku 2023/2024 zamieszkałych poza obwodem szkoły pobierają „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY”

Rodzice dzieci idących do oddziałów przedszkolnych pobierają „WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO”