Zakończono realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 uchwalonego przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach programu biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie z budżetu Państwa na zakup książek, realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup elementów wyposażenia biblioteki.

Całkowity koszt realizacji zadań, czyli wsparcie z budżetu państwa oraz wkład własny organu prowadzącego wyniósł 5000 zł. Liczba wszystkich uczniów szkole objętych programem i korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej-104.

Dzięki wsparciu finansowemu zakupiono łącznie 238 nowości wydawniczych z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru biblioteki oraz na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach czytelniczych.

Przy zakupie książek zasięgnięto opinii Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego oraz uczniów.

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony w literaturę (226 woluminów):

 • literatura fantastyczna, powieści przygodowe, opowiadania dla uczniów klas 4-7;
 • nowości wydawnicze o powiększonym druku dla najmłodszych ułatwiające naukę czytania dla uczniów klas 1-3 oraz uczniów o specjalnych potrzebach
 • literaturę anglojęzyczną dla uczniów klas 1-7.

Zrealizowane w ramach programu działania promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

 • Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-VII „Moja książeczka-bajeczka”
 • Konkurs czytelniczy dla uczniów klas I-III„Wzorowy czytelnik”
 • Noc czytania książek dla grupy uczniów klas I-III oraz grupy uczniów klas IV-VII
 • Świąteczny kiermasz książek – wydarzenie czytelnicze zorganizowane przy współpracy z Księgarnią Tuliszków;
 • Kiermasze książek używanych Pchli Targ
 • Zorganizowanie i działalność Kącika czytelniczego w bibliotece
 • Akcja czytelnicza „Zabierz książkę na wakacje
 • Akcja czytelnicza „Przeczytałam, polecam” – zachęcenie do czytania nowości wydawniczych uczniów klas IV-VII
 • Akcja czytelnicza „Posłuchaj bajeczki”-zachęcanie do czytania książek uczniów z klas I-III
 • Akcja czytelnicza Czytam na świeżym powietrzu”-czytanie książek podczas pobytu na świetlicy szkolnej
 • Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater z bajki/ lektury”
 • Obchody Światowego Dnia Książki 2023 – Przerwa z książką – głośne czytanie na przerwach
 • Cykl lekcji bibliotecznych na temat ciekawych książek
 • Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Kamienicy

Projekty edukacyjne :

a) zrealizowane przez bibliotekę :

 • czerwiec w bibliotece – „Spotkanie z ciekawymi książkami
 • październik w oddziałach przedszkolnych– „Spotkanie z bajką”literackie spotkania czytelnicze dla przedszkolaków
 • W bibliotece możesz dobrze się bawić”- propozycje ćwiczeń umysłowych dla uczniów.

b) projekty klasowe:

Klasy I-III

1.Czytam, bo lubię- głośne czytanie książek na przerwach oraz zajęciach świetlicowych

2.Świat wokół nas-czytamy Opowieści o dzikich zwierzętach, które mogą wyginąć

Klasy IV-VII

1.Zaprzyjaźnić się z książką – wspólne czytanie literatury młodzieżowej na godzinach wychowawczych

2.Czytam, Lubię to – Klub dyskusyjny podczas zajęć świetlicowych

3.Dlaczego warto sięgać po literaturę obcojęzyczną- dyskusja- przykłady zakupionych książek

Efekty i wnioski:

1. Wzbogacenie biblioteki o ciekawe książki spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką

2.Ciekawy księgozbiór pozwala uczniom efektywnie spędzać czas na przerwach, dostarcza radosnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza zainteresowania

3.W ciekawej formie realizowane były zadania z planu pracy i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły

4.Program zintegrował różnorodne działania nauczycieli wokół promocji czytelnictwa w szkole

5.Szkoła aktywnie włączyła się w realizacje NPRC i jest otwarta na udział w podobnych zadaniach w przyszłości